The consequences of shifting single wagon consignments to the road infrastructure and its environmental impact

Show simple item record

dc.contributor.author Cempírek Václav
dc.contributor.author Drahotský Ivo
dc.contributor.author Novák Petr
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:25Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 9781138029071 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66629
dc.description.abstract This paper contains the conclusions of a study, which was conducted for a rail cargo carrier. One of the main activities of the carrier is the transportation of single wagon consignments as well as the set of more complete wagon loads. It is the transport of the cargo loaded in one carriage or in a more wagons (maximally five wagons) with single consignment note (way-bill). This business segment is for business entity economically unprofitable because revenues do not cover the total costs incurred for this activity. If this business segment was repealed, the entire transport volume of goods would be transferred to road cargo. The main aim of this study was to analyze the single consignments (i.e. one complete wagon loads) as well as complete wagon loads transportation. The analysis is focused on the period from 2008 to 2013. eng
dc.format p. 251-256 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher CRC Press eng
dc.relation.ispartof Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject single wagon consignments eng
dc.subject transport eng
dc.subject train eng
dc.subject cargo eng
dc.subject jednotlivé vozové zásilky cze
dc.subject doprava cze
dc.subject vlak cze
dc.subject náklad cze
dc.title The consequences of shifting single wagon consignments to the road infrastructure and its environmental impact eng
dc.title.alternative Důsledek přesunu jednotlivých vozových zásilek na silniční infrastrukturu a dopad na životní prostředí cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento dokument obsahuje závěry studie, která byla provedena pro železničního nákladního dopravce. Jednou z hlavních aktivit dopravce je přeprava jednotlivých vozových zásilek, stejně jako skupina více vozových zásilek. To je přeprava nákladu naloženého v jedné přepravě nebo ve více vozech (maximálně pět vozů) s jediným nákladním listem. Tento obchodní segment je pro podnikatelský subjekt ekonomicky nerentabilní, protože příjmy nepokrývají celkové náklady vynaložené na tuto činnost. Pokud by byl tento obchodní segment zrušen, celý objem přepravy zboží bude převeden na silnice. Hlavním cílem této studie bylo analyzovat jednotlivé zásilky (tj jednotlivé vozové zásilky) jakož i vozové zásilky. Analýza je zaměřena na období od roku 2008 do roku 2013. cze
dc.event International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2015 (27.05.2015 - 29.05.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84949844526
dc.identifier.obd 39875240


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account