Analýza makroekonomických ukazatelů rozvinutých ekonomik v období exekutivy vedené ženami

Show simple item record

dc.contributor.author Nožička Jiří
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:24Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-87533-12-3 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66627
dc.description.abstract Postavení žen ve společnosti se po druhé světové válce změnilo. Ženy musely nahradit muže ve výrobních závodech a po válce jim jejich nová pozice již zůstala. Ani tento zlom ale nezpůsobil vstup žen do vysoké politiky, natož do pozice vůdčí osobnosti nějaké významné ekonomiky. Situace se začala měnit v sedmdesátých letech, kdy se premiérkou Velké Británie stala Margaret Thatcherová. V současné době považujeme ženu ve vůdčí roli již za zcela normální jev. Nejsilnější ekonomika Evropské unie je již několik let vedena Angelou Merkelovou. Polskou vládu s pěti ministryněmi vede premiérka Ewa Kopaczová. Ženy jsou významné i v oblasti monetární politiky, kde řídí klíčové monetární organizace v USA, Ruské federaci či na Ukrajině. V Jižní Americe je jako běžný jev žena na postu prezidentky. Tento příspěvek se zabývá analýzou makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik v období, kdy byly řízeny ženou. Cílem je vyhodnotit úspěšnost žen při řízení ekonomiky. cze
dc.format p. 641-649 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Palackého v Olomouci cze
dc.relation.ispartof Znalosti pro tržní praxi 2015: sborník z mezinárodní konference eng
dc.rights open access eng
dc.subject makroekonomická výkonnost cze
dc.subject ženy ve vedení cze
dc.subject monetární politika cze
dc.subject fiskální politika cze
dc.subject macroeconomic efficiency eng
dc.subject women in management eng
dc.subject monetary policy eng
dc.subject fiscal policy eng
dc.title Analýza makroekonomických ukazatelů rozvinutých ekonomik v období exekutivy vedené ženami cze
dc.title.alternative Analysis of macroeconomic indicators of developed economies while led by women eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The status of women in society was changed after World War II. Women had to replace men in factories and their new status has prevailed after war. This change did not cause the entry of women into highest level of politics yet. Things began to change in the seventies when Margaret Thatcher became Prime Minister of Great Britain. Nowadays we consider a woman in a leadership role as completely normal. The strongest economy in the European Union has been led by Angela Merkel for several years. Polish government with five women ministers is led Ewa Kopacz. Women are also important in the field of monetary policy. They manage key monetary subjects in the US, in the Russian Federation and in Ukraine. In the South America a woman president is a common phenomenon. This paper analyzes macroeconomic indicators of selected economies in the period when they were controlled by women. The aim is to evaluate the success of women in the leadership of economies. eng
dc.event Znalosti pro tržní praxi 2015 : ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti (10.09.2015 - 11.09.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2015-Sbornik_Znalosti.pdf
dc.identifier.wos 000380496800069
dc.identifier.obd 39875179


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account