The Development of Benchmarking Implementation In Companies in Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Zemanová Barbora
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:19Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-5-2 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66611
dc.description.abstract The importance of benchmarking for business practice is in the long-term confirmed by numerous surveys, but there has not been any survey about the utilization of benchmarking in Czech Republic performed. The paper investigates the attitude of enterprises operating in Czech Republic towards benchmarking. Literature review about evolution, typology and trends of benchmarking was carried out. Subsequently a survey analyzing the use of benchmarking and benchmarking types in Czech Republic was accomplished. The paper outlines the overall characteristics of studied enterprises and contrasts them with research results of consulting companies APQC, Bain and Co. and APQC. The paper is trying to answer the question how much is benchmarking used nowadays and whether it is needed to propose a new way to do benchmarking. When assessing the potential of benchmarking we need to take into account new technologies, broader social networking opportunities as well as issues such as social and environmental trends and changing natural characteristics. eng
dc.format p. 2794-2803 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject benchmarking eng
dc.subject benchmarking types eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject benchmarking cze
dc.subject typy benchmarkingu cze
dc.subject Česká republika cze
dc.title The Development of Benchmarking Implementation In Companies in Czech Republic eng
dc.title.alternative Vývoj implementace benchmarkingu v podnicích v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Význam benchmarkingu pro podnikovou praxi dlouhodobě potvrzuje celá řada průzkumů, nicméně není dostupná žádná studie o využívání benchmarkingu v České republice. Článek uvádí postoj podniků působících v České republice k benchmarkingu. Byla provedena rešerše literatury v oblasti vývoje, typologie a trendů benchmarkingu. Následně byl proveden průzkum analyzující využívání benchmarkingu a jeho jednotlivých typů v České republice. Článek popisuje charakteristiku studovaných podniků a porovnává je výsledky celosvětových průzkumů poradenských společností APQC a Bain and Co. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku nakolik je benchmarking dnes využíván a zda je zapotřebí navrhnout nový přístup pro realizaci benchmarkingu, neboť bychom při hodnocení potenciálu benchmarkingu měli vzít v potaz vliv nových technologií, rozšiřujících se možností networkingu a také otázky týkající se environmentálních trendů a změny přírodních charakteristik. cze
dc.event 26th IBIMA Conference (11.11.2015 - 12.11.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84976351057
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84976351057
dc.identifier.obd 39875046


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account