Comparison of Possibilities of UAV and Landsat in Observation of Small Inland Water Bodies

Show simple item record

dc.contributor.author Pásler Miroslav
dc.contributor.author Komárková Jitka
dc.contributor.author Sedlák Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:19Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-908320-48-3 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66609
dc.description.abstract The paper evaluates possibilities of using Unmanned Aerial Vehicles (UAV) in observation of inland water bodies with focus on water quality in the future. Already used approaches of sensing water and its quality are briefly described in the beginning. A comparison of possibilities of observations based on Landsat data and based on UAV data is provided, attention is namely paid to temporal resolution, spatial resolution, influence of weather conditions and connected costs. Specific characteristics related to utilization of UAV in comparison with Landsat are stated. Possibilities of using UAV are demonstrated in the case study: observation of ponds near Pardubice in the visible part of electromagnetic spectrum. Landsat 7 and Landsat 8 data are used within the case study and a small UAV. eng
dc.format p. 45-49 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Infonomic Society eng
dc.relation.ispartof International Conference on Information Society: Proceedings eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject UAV eng
dc.subject water eng
dc.subject Landsat eng
dc.subject cloud cover eng
dc.subject remote sensing eng
dc.subject UAV cze
dc.subject voda cze
dc.subject Landsat cze
dc.subject oblačnost cze
dc.subject dálkový průzkum cze
dc.title Comparison of Possibilities of UAV and Landsat in Observation of Small Inland Water Bodies eng
dc.title.alternative Porovnání možností UAV a Landsat při pozorování malých vnitrozemských vodních těles cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek hodnotí možnosti využití UAV při pozorování malých vnitrozemských vodních těles s budoucím zaměřením na kvalitu vody. Práce je zejména zaměřena na porovnání časového rozlišení, prostorového rozlišení, vlivu počasí a souvisejících nákladů. Možnosti UAV jsou demonstrovány na případové studii, v níž jsou sledovány rybníky v okolí Pardubic a to ve viditelné části elektromagnetického spektra. cze
dc.event International Conference on Information Society (i-Society 2015) (09.11.2015 - 11.11.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.wos 000380473700006
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84963690655
dc.identifier.obd 39875020


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account