Contributing to the Aggregated Expression of Environmental Damage by Air Pollution

Show simple item record

dc.contributor.author Sekerka Bohuslav
dc.contributor.author Obršálová Ilona
dc.contributor.author Lešáková Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:15Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-61804-324-5 eng
dc.identifier.issn 2227-4359
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66594
dc.description.abstract This article describes one of the possible approaches to the calculation of the pollution and its summary indicator. But, the suggested total indicator of pollution needs a correction according to the bias. This correction is described in this paper on chosen example. The aim is to separate the total pollution into aggregates indicator of material and aggregates indicator of indicator of pollution per unit of quantity of emissions. An indicator of pollution is possible to separate into two different aspects. It is possible to define pollution indices and the indices for quantity. The article presents the process and outcome on real data of air pollution in the Czech Republic. eng
dc.format p. 221-226 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof Recent Advances in Environmental and Earth Sciences and Economics eng
dc.rights open access eng
dc.subject Environmental Damage eng
dc.subject Level of Air Pollution eng
dc.subject Price Level eng
dc.subject Total Value of Pollution eng
dc.subject Environmentální škody cze
dc.subject úroveň znečištění ovzduší cze
dc.subject celková hodnota znečištění cze
dc.title Contributing to the Aggregated Expression of Environmental Damage by Air Pollution eng
dc.title.alternative Souhrnné vyjádření škod na životním prostředí v důsledku znečišťování ovzduší cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek popisuje jeden z možných přístupů k výpočtu znečištění a jeho souhrnnému ukazateli. Dříve navrhovaný celkový ukazatel znečištění potřebuje korekci v důsledku zkreslení. Právě tato korekce je v tomto článku popsána a demonstrována na zvoleném příkladu. Cílem je oddělit celkové znečištění do ukazatele materiálu a ukazatele znečištění na jednotku množství emisí. Ukazatel znečištění je možné rozdělit na dva různé aspekty. Je možné definovat indexy znečištění a indexy množství. Článek popisuje nejen výstup, ale popisuje i postup výpočtu na reálných datech o znečištění ovzduší v České republice. cze
dc.event International Conference on Energy, Environment, Development and Economics (EEDE 2015) (16.07.2015 - 20.07.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.inase.org/library/2015/zakynthos/bypaper/ENG/ENG-34.pdf
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39874953


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account