Navigation of robotics platform using monocular visual odometry

Show simple item record

dc.contributor.author Beran Ladislav
dc.contributor.author Chmelař Pavel
dc.contributor.author Rejfek Luboš
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:13Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-4799-8117-5 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66588
dc.description.abstract Precise navigation of mobile robots in unknown areas is common problematic in many research papers. For navigation in outdoor areas Global Navigation Satellite System (GNSS) is typically used. For better position estimation in Europe augmentation satellite system called European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) it is used. In US it is similar system called Wide Area Augmentation System (WAAS). These systems are not usable in indoor areas because the weak of signal and the low position accuracy. For indoor areas, it is necessary to use an alternative navigation system - independent on satellite navigation. In our research we are focusing on visual odometry using a monocular camera. Advanced image processing methods on camera images to achieved accurate visual odometry are applied. eng
dc.format p. 213-216 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject image processing eng
dc.subject Monocular camera vision eng
dc.subject robot navigation eng
dc.subject visual odometry eng
dc.subject Zpracování obrazu cze
dc.subject Monokulární kamerové vidění cze
dc.subject Robotická navigace cze
dc.subject Visuální odometrie cze
dc.title Navigation of robotics platform using monocular visual odometry eng
dc.title.alternative Navigace robotické platformy za využití visuální odometrie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Precizní navigace robotické platformy v neznámých prostorech je v poslední době velmi řešenou problematikou. Pro navigaci robotické platformy v otevřeném prostředí se typicky využívá navigace založená na globálním navigačním systému (GNSS). Pro přesnějsí určení polohy je v Evropě používán zpřesňující systém pojmenovaný EGNOS. V USA je používám systém podobný evropskému EGNOSU, nazývaný WAAS. Tyto přesné navigační systémy jsou ovšem nepoužitelné ve vnitřních prostorech z důvodu slabého nebo žádného signálu a velmi nízké přesnosti určení polohy. Pro vnitřní prostory je tedy nutné vytvořit alternaticní navigační systém, který je nezávislý na satelitním navigačním systému. Tento výzkum je zameřen na použití kamery a pokročilého zpracování obrazu pro vytvoření přesného navigačního systému nazývaného visuální odometrie. cze
dc.event 25th International Conference Radioelektronika 2015 (21.04.2015 - 22.04.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7129012&tag=1
dc.project.ID SGSFEI_2015003/Pracoviště pro výzkum problematiky robotické navigace a studium vlivu počasí na přenosové systémy eng
dc.identifier.wos 000380492200045
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84942814358
dc.identifier.obd 39874922


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account