Influence of R&D Knowledge Resources on Manufacturing Firms´ Performance in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Prokop Viktor
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:10Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1648-9098
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66579
dc.description.abstract This paper focuses on the ways of new knowledge obtaining and their affecting of the performance factors and firms´ innovative abilities. Two multiple linear regression models were used to analyze the firms situation in selected branches of manufacturing industry in the Czech Republic. The results confirmed that innovations are not made in isolation, but innovations are created and disseminated effectively through collaboration which ensures the formation of positive knowledge spill-over effects. eng
dc.format p. 1-10 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Economics and management, volume v tisku, issue: v tisku eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject innovation activities eng
dc.subject knowledge eng
dc.subject manufacturing eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject Inovační aktivity cze
dc.subject znalosti cze
dc.subject výrobní odvětví cze
dc.subject Česká republika cze
dc.title Influence of R&D Knowledge Resources on Manufacturing Firms´ Performance in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Vliv znalostních zdrojů výzkumu a vývoje na výkon firem ve výrobním odvětví v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tento článek je zaměřen na způsoby získávání znalostních zdrojů a jejich vliv na výkonnost firem a jejich inovační schopnosti v České republice. Pro analýzu situace firem ve vybraných sektorech výrobního odvětví byly využity mnohonásobné regresní modely. Prostřednictvím výsledků bylo potvrzeno, že k tvorbě inovací nedochází v izolaci, ale jejich tvorba a šíření je zajištěna zejména prostřednictvím spolupráce, která má za následek vznik pozitivních přelévacích efektů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID GA14-02836S/Modelování efektů přelévání znalostí v kontextu regionálního a místního rozvoje eng
dc.identifier.obd 39874876


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account