Controlling a benchmarking ve vzájemném propojení

Show simple item record

dc.contributor.author Kruml Lukáš
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:08Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-87314-67-8 cze
dc.identifier.issn 2336-7431
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66573
dc.description.abstract Zásadní otázkou je, jaké nástroje a metody by mělo vedení organizací využívat, aby tyto v propojení a při komplexním použití maximálně zefektivňovaly řízení. Jaké controllingové nástroje přináší podniku největší přínosy a které další manažerské metody v návaznosti na controlling tyto přínosy ve smyslu synergického efektu znásobují. To je problematika, kterou se jistě zabývá většina organizací, neboť kvalitní a fungující systém managementu zvyšuje podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze dnes označit za hlavní klíč k úspěchu na jakémkoli trhu. Cílem této práce je zhodnotit využití controllingu při podnikovém řízení ve vztahu k benchmarkingu a dalším souvisejícím manažerským nástrojům. Vytvořit model operativního controllingu s možnostmi různých vazeb na tyto nástroje (metody) s akcentem na vzájemnou provázanost controllingového a benchmarkingového systému podniku. Pro účely zjištění a analyzování jednotlivých možných vztahů mezi controllingovým a benchmarkingovým systémem je operativní controlling vyjádřen grafickým modelem. Tento model znázorňuje rozdělení controllingového systému do čtyř perspektiv chápaných jako čtyři základní controllingové otázky - kde, co, jak a kdo. Následně je pro každou perspektivu zkoumáno a popisováno možné propojení s benchmarkingem a úzce souvisejícími manažerskými nástroji. Jsou vyjádřeny společné, styčné body a vzájemná provázanost jednotlivých controllingových perspektiv a benchmarkingu. V návaznosti na slovní popis a rozbor je vytvořen grafický model znázorňující nejen nejpřínosnější vztahy s benchmarkingem, ale i vzájemné navázání jednotlivých otázek (perspektiv) a dalších vybraných manažerských nástrojů. cze
dc.format p. 102-109 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. cze
dc.relation.ispartof Nové trendy 2014. 9. ročník mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject management cze
dc.subject controlling cze
dc.subject benchmarking cze
dc.subject vzájemné vztahy cze
dc.subject management eng
dc.subject controlling eng
dc.subject benchmarking eng
dc.subject relationships eng
dc.title Controlling a benchmarking ve vzájemném propojení cze
dc.title.alternative Controlling and Benchmarking in Interconnection eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The paper deals with controlling as one of the most important tools (approaches) of corporate management. It lays out possibilities for its interconnection with benchmarking as one of the most generally used management tools. Possible relations between controlling and benchmarking and other related management tools are examined and described. Their interconnection with the controlling system of a firm multiples its assets in terms of the synergy effect, facilitates implementation of controlling functions and thus increases the efficiency of management and the productivity of the entire organization. For these purposes graphic model of operative controlling is created that represents these relations within four basic questions – where, what, how and who. For each of these perspectives common interfaces are analysed and interdependence with benchmarking and closely related management tools is interpreted. Model expresses, among other things, also the principle of continuous improving, which is considered to be the point of entire controlling as well as of benchmarking. eng
dc.event 9. mezinárodní vědecká konference Nové trendy 2014 - New Trends 2014 (13.11.2014 - 14.11.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874830


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account