Effect of controlling on the economic performance of SMEs in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Kruml Lukáš
dc.contributor.author Duspiva Pavel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:08Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-555X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66572
dc.description.abstract This paper deals with the use of controlling in the management of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and its influence on their economic performance. Data from primary research are presented, which determined the extent of implementation of controlling activities in the examined enterprises. The aim of the secondary research was to evaluate the economic performance of enterprises with and without controlling and to determine whether it is possible to confirm the hypothesis of better economic (financial) results of the enterprises that apply controlling in their management process. The two groups of enterprises are compared by using calculated arithmetic means and medians of selected economic indicators. The source of data is the corporate database MagnusWeb. The compared data are also subjected to statistical analysis. Nonparametric tests í. e. the Mann-Whitney U test and the Kolmogorov-Smirnov test to determine statistically significant differences between the financial results of the enterprises that use and do not apply controlling. eng
dc.format p. 63-74 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume Series D, issue: No. 34 (2/2015) eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject management eng
dc.subject controlling eng
dc.subject economic performance eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject SME eng
dc.subject management cze
dc.subject controlling cze
dc.subject ekonomická výkonnost cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject MSP cze
dc.title Effect of controlling on the economic performance of SMEs in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Vliv controllingu na ekonomické výsledky malých a středních podniků v České republice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Současné tržní prostředí klade na podniky vysoké nároky na jejich konkurenceschopnost. Tlak na ekonomickou efektivnost podniků v posledních letech zesílil vlivem předchozí hospodářské krize. Proto podniky, aby na trhu obstály, využívají různé manažerské nástroje a postupy, vedoucí k růstu efektivnosti podnikatelské činnosti. Jedním nejčastěji používaným manažérským nástrojem je controlling. Ten umožňuje účelně analyzovat a následně řídit podnikovou ekonomiku k dosažení dlouhodobých cílů podniku. Controlling je aktivně využíván především ve velkých a nadnárodních podnicích, které k tomu mají vytvořeny potřebné organizační podmínky a kvalifikované pracovníky. V praxi přitom těží ze značných dlouholetých zkušeností s tímto nástrojem řízení. Controlling využívají nebo o něj usilují také malé a střední podniky. Snaha o využívání controllingu těmito podniky je významná, neboť v ekonomice každého státu mají relevantní postavení z hlediska jejich podílu na tvorbě hrubého domácího produktu, zaměstnanosti, inovacích. Přitom vzhledem k velikosti těchto podniků mají určité omezení v počtu odborných pracovníků, nezbytných pro jednotlivé oblasti řízení. Vyvstává proto otázka, zda malé a střední podniky v České republice controlling využívají a jaké dosahují ekonomické výsledky. Cílem výzkumu je zjistit, v jakém rozsahu je controlling v malých a středních podnicích využíván, analyzovat jejich reálná ekonomická data a zhodnotit, zda proti podnikům, které tento manažérský nástroj nevyužívají, dosahují lepších ekonomických výsledků. V článku jsou presentovány výsledky primárního i sekundárního výzkumu v této oblasti. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84969988566
dc.identifier.obd 39874829


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account