Pyrochlorové pigmenty s lanthanoidy

Show simple item record

dc.contributor.author Stránská Lenka
dc.contributor.author Šulcová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:04Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-886-2 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66560
dc.description.abstract Na pracovišti autorek byl prováděn intenzivní výzkum sloučenin s pyrochlorovou strukturou a obsahem vybraných lanthanoidů. Konkrétně byly připraveny nové sloučeniny typu Ln2Ce1-xMoxO7, kde Ln=Er, Nd, Ho, Gd, a x=0 – 1 (s krokem 0,1). Cílem bylo u připravených sloučenin ověřit možnost uplatnění jako anorganické pigmenty. Pro výše uvedený pigmentový typ byl zvolen postup přípravy vycházející z reakcí v pevné fázi (kalcinace 1350-1550 °C s krokem po 50 °C) a ze suspenzního mísení surovin (kalcinace 1150-1350 °C s krokem po 100 °C). Pracovní náplní této práce bylo stanovit podmínky syntézy těchto práškových materiálů a sledovat vliv jednotlivých lanthanoidů, obsahu přechodného prvku a teploty výpalu na barevné vlastnosti pigmentů. cze
dc.format p. 27-32 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Pyrochlory cze
dc.subject lanthanoidy cze
dc.subject DTA cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject SMS cze
dc.subject reakce v pevné fázi cze
dc.subject Pyrochlore eng
dc.subject Lanthanide eng
dc.subject DTA eng
dc.subject Color properties eng
dc.subject MDR eng
dc.subject Solid State Reaction eng
dc.title Pyrochlorové pigmenty s lanthanoidy cze
dc.title.alternative Pyrochlore Pigments with Lanthanides eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Intensive research of compounds with pyrochlore structure and content of selected lanthanides was investigated at the workplace of authors. Specifically, the novel compounds of the type Ln2Ce1-xMoxO7 where Ln = Er, Nd, Ho, Gd, and x = 0-1 (in increments of 0.1) were prepared. The goal was to evaluate the possibility of use of the prepared compounds as inorganic pigments. For above mentioned pigment type were chosen procedures based on the reaction in the solid phase (calcination 1350-1550 ° C with a step of 50 ° C) and mixing the suspension of raw materials (calcination 1150-1350 ° C step after 100 ° C). Work tasks of this paper were to determine the conditions of synthesis of these powders and the effect of individual lanthanides, the content of transition element and firing temperature on the color properties of pigments. eng
dc.event Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015 (17.09.2015 - 17.09.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874671


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account