Studium barevných vlastností kasiteritových pigmentů dopovaných ionty kobaltu

Show simple item record

dc.contributor.author Karolová Lucie
dc.contributor.author Trojan Jakub
dc.contributor.author Trojan Miroslav
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:01Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7464-741-3 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66549
dc.description.abstract Klasickou keramickou metodou, která je založena na reakci v tuhé fázi, byly připraveny modré až modrofialové keramické pigmenty typu Sn1-(x+y)CoxPyO2. Cílem práce bylo posoudit vliv obsahu chromoforu, kterým byly v tomto případě ionty kobaltu a teploty syntézy na barevné vlastnosti a distribuci velikosti částic. cze
dc.format p. "P-1"-"P-4" eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Ostravská univerzita v Ostravě cze
dc.relation.ispartof Sborník SVK PřF OU 2015 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Kasiterit cze
dc.subject barevnost cze
dc.subject vysokoteplotní pigmenty cze
dc.subject oxid cíničitý cze
dc.subject velikost částic cze
dc.subject Cassiterite eng
dc.subject Colouring eng
dc.subject High-Temperature Pigments eng
dc.subject Tin Dioxide eng
dc.subject Particle Size eng
dc.title Studium barevných vlastností kasiteritových pigmentů dopovaných ionty kobaltu cze
dc.title.alternative Study of Colour Properties of Cassiterite Pigments Doped by Ions of Cobalt eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated By classic ceramic method, which is based on the solid state reaction, blue and blue-violet ceramic pigments of general formula Sn1-(x+y)CoxPyO2 were sythesized. The aim of this work was to assess the effect of the content of the chromophore, which were in this case cobalt ions and the effect of synthesis temperature on the colour properties and particle size distribution. eng
dc.event Studentská vědecká konference 2015 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (12.05.2015 - 12.05.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFChT_2015005/Nové materiály pro chemické technologie a jiné aplikace cze
dc.identifier.obd 39874610


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account