Syntéza a studium fialových kasiteritových pigmentů dopovaných příměsemi

Show simple item record

dc.contributor.author Trojan Jakub
dc.contributor.author Karolová Lucie
dc.contributor.author Luxová Jana
dc.contributor.author Trojan Miroslav
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:54Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7395-886-2 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66528
dc.description.abstract Sn-Cr pigmenty dopované ionty Co (vzorce Sn0,92Cr0,02Co0,02P0,04O2) byly připraveny klasickou keramickou metodou založenou na reakci v tuhé fázi při různých teplotách od 1350 do 1600°C (s nárůstem po 50°C). Produkty byly hodnoceny z hlediska barevných vlastností, dále z hlediska fázového složení a také distribuce velikosti částic. cze
dc.format p. 122-125 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků 17. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject SnO2 cze
dc.subject keramické pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject chromofor cze
dc.subject Sno2 eng
dc.subject Ceramic Pigments eng
dc.subject Colour Properties eng
dc.subject Chromophore eng
dc.title Syntéza a studium fialových kasiteritových pigmentů dopovaných příměsemi cze
dc.title.alternative Synthesis and Study of Violet Cassiterite Pigments Doped by Admixtures eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Sn-Cr pigments doped by ions of Co (of formula Sn0,92Cr0,02Co0,02P0,04O2) were prepared by classical ceramic method based on the solid state reaction at various temperatures from 1,350 to 1,600°C (with in increase of 50°C). Products were evaluated from the standpoint of their colour properties, structure and particle size distribution. eng
dc.event Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM 2015 (17.09.2015 - 17.09.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFChT_2015005/Nové materiály pro chemické technologie a jiné aplikace cze
dc.identifier.obd 39874518


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account