Dynamic Behaviour of Differentially Steered Mobile Robot

Show simple item record

dc.contributor.author Dušek František
dc.contributor.author Honc Daniel
dc.contributor.author Sharma Rahul
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:53Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1805-3386
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66525
dc.description.abstract This article is aimed at obtaining a description of the behaviour of an ideal differentially steered drive system (mobile robot) and planar motion. The mathematical dynamic model describing the motion (speed and direction) of one robot’s point is created based on the first principles approach. The trajectory of this point is converted to trajectories of wheel contact points with the plane of motion. The dynamic behavior of motors and chassis, form of coupling between motors and wheels and basic geometric dimensions are taken into account. The resulting trajectory depends on the supply voltage of both drive motors. The dynamic model will be used for design and verification of a robot’s motion control in MATLAB / SIMULINK simulation environment. eng
dc.format p. 51-58 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Transactions on Electrical Engineering, volume 4, issue: 2 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Dynamic Behavior eng
dc.subject Differentially Steered eng
dc.subject Mobile Robot eng
dc.subject Dynamické chování cze
dc.subject diferenciálně ovládaný mobilní robot cze
dc.title Dynamic Behaviour of Differentially Steered Mobile Robot eng
dc.title.alternative Dynamické chování diferenciálně ovládaného mobilního robotu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Článek se zabývá popisem chování ideálního systemu (mobilního robotu) s nezávisle ovládanými koly při pohybu v rovině. Popis pohybu vybraného bodu robotu (rychlost a směr) vychází z matematicko fyzikální analýzy. Trajektorie bodu je transformována na trajektorie bodů dotyku kol s rovinou pohybu. Je uvažováno dynamické chování motorů, vazba mezi motory a koly i geometrické rozměry. Výsledná trajektorie pak zavisí na průběhu napětí na moterech. Dynmaický model je využit pro návrh a verifikaci řízení pohybu robotu v simulačním prostředí MATLAB/SIMULINK. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFEI_2015007/Nové metody modelování a identifikace pro potřeby prediktivního řízení eng
dc.identifier.obd 39874513


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account