Commodity investment model and its significance for investors

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný Josef
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:53Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-608-4642-42-8 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66523
dc.description.abstract There are often changes in today’s market environment, which force investors and companies to seek new solutions, practices, support new branches, and design new models etc. This article discusses a commodity investment model and its importance for investors. It aims to determine the right price for commodities based on the designed investment model. The main problem with commodities in the investment environment is that it is very difficult to determine intrinsic value, as is required for equities. The result of this paper is a model and its mathematical expression, which determines the right price, including its application to selected commodities. The model will facilitate the decision-making of investors on commodity markets when to buy and when to sell selected commodities. The use of this model in practice can provide investors a competitive advantage on the commodity market. eng
dc.format p. 68-78 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher European Scientific Institute eng
dc.relation.ispartof 4th International Scientific Forum - ISF 2015: Proceedings. Vol. 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Model eng
dc.subject commodities eng
dc.subject investor eng
dc.subject right price eng
dc.subject decision-making eng
dc.subject Model cze
dc.subject komodity cze
dc.subject investor cze
dc.subject správná cena cze
dc.subject rozhodování cze
dc.title Commodity investment model and its significance for investors eng
dc.title.alternative Investiční model komodit a jeho význam pro investory cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V dnešním tržním prostředí dochází k častým změnám, které nutí investory a podniky hledat nové řešení, postupy, podporovat nové obory, navrhovat nové modely apod. Článek pojednává o investičním modelu komodit a jeho významu pro investory. Cílem článku je určit správnou cenu u komodit, na základě navrženého investičního modelu. Hlavní problém, který se vyskytuje v investičním prostředí u komodit, je velice obtížné stanovování vnitřní hodnoty, jak je tomu třeba u akcií. Výsledkem příspěvku je navržení modelu a jeho matematické vyjádření, který určí správnou cenu včetně jeho aplikace na vybranou komoditu. Investorům, kteří se zabývají investováním na komoditních trzích, navržený model usnadní rozhodování, kdy nakupovat a kdy prodávat zvolené komodity. Využití modelu v praxi může investičnímu publiku přinést konkurenční výhodu na komoditním trhu. cze
dc.event 4th International Scietific Forum - ISF 2015 (02.09.2015 - 04.09.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874507


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account