Economic Value Added Prediction in Selected Industrial Branches: Case of Czech Republic.

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka Michal
dc.contributor.author Bolečková Aneta
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:51Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-1-61804-348-1 eng
dc.identifier.issn 2227-460X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66515
dc.description.abstract Qualitative methods determining financial health of a firm are not only time-consuming and expensive, but can also deliver distorted subjective evaluation. Quantitative methods do not include qualitative parameters, but they are usually time-saving and objective in the field of determining current financial condition. Index IN05 is a quantitative model created in 2005 as a successor of IN01 from 2001. The upgrade thus came already after four years of its existence. In 2005, IN05 was the most accurate model to predict a financial situation of a firm on the basis of EVA, but does it still apply today? The first objective was assessing current abilities of IN05 to predict financial health of a firm on the basis of achieving positive value of EVA (Economic Value Added). The second objective was to find a way how to increase the accuracy or decision making ability of the model for selected industries. The research was conducted by analysis of financial statements of more than 500 firms. All selected firms are in the field of processing industry. It was found that current accuracy of the model on the basis of EVA decreased over the time. As a result of modification of the evaluation criteria the accuracy slightly increased. The key contribution of the modification is a significant increase of decision making ability of the model. eng
dc.format p. 143-148 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 4th International Conference on Economics, Political and Law Science eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject EVA eng
dc.subject financial performance eng
dc.subject index IN05 eng
dc.subject financial prediction eng
dc.subject financial health eng
dc.subject distress eng
dc.subject model accuracy eng
dc.subject EVA cze
dc.subject výkonnost podniku cze
dc.subject index IN05 cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject úpadek cze
dc.subject přesnost modelu cze
dc.title Economic Value Added Prediction in Selected Industrial Branches: Case of Czech Republic. eng
dc.title.alternative Predikce ekonomické přidané hodnoty ve vybraných průmyslových odvětvích v ČR cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Kvalitativní metody stanovení finančního zdraví podniku jsou časově i finančně náročné a mohou přinést zkreslené subjektivní hodnocení. Kvantitativní metody nezahrnují kvalitativní parametry, ale jsou obvykle časově nenáročné a objektivní v oblasti stanovení současné finanční kondice. Index IN05 je kvantitativní model vytvořený v roce 2005. Jeho autoři jej vytvořili jako nástupce indexu IN01 z roku 2001. K aktualizaci IN05 tedy došlo již po čtyřech letech jeho existence. IN05 byl v roce 2005 nejpřesnějším modelem při predikci bonity na bázi EVA, ale jak tomu je nyní? Prvním cílem bylo stanovení aktuální schopnosti modelu IN05 predikovat finanční zdraví podniku na úrovni dosažení kladné hodnoty Economic Value Added (dále jen EVA). Druhým cílem bylo nalézt způsob, jak zvýšit přesnost či rozhodovací schopnost tohoto modelu pro vybraná odvětví. Šetření probíhalo formou analýzy finančních výkazů více než 500 podniků. Vybrány byly podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu. Šetřením bylo zjištěno, že aktuální přesnost modelu vyhodnocená na bázi EVA se s časovým odstupem snížila. V důsledku modifikace hodnotících kritérií se podařilo nepatrně zvýšit přesnost modelu. Klíčovým přínosem provedené modifikace je enormní zvýšení rozhodovací schopnosti tohoto modelu. cze
dc.event 4th International Conference on ECONOMICS, POLITICAL and LAW SCIENCE (07.11.2015 - 09.11.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39874492


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account