Learning Modules and Components for Content Management Systems

Show simple item record

dc.contributor.author Papež Martin
dc.contributor.author Hub Miloslav
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:49Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-5-2 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66509
dc.description.abstract This article deals with the possibilities of utilizing content management systems in education. Since the 90's digital technologies have been used in education in the Czech Republic and their gradual introduction to education took place according to several national concepts. Seeing the results of the Czech School Inspection it is, however, clear that digital aids and tools are used only to a limited extent. First an analysis of existing extensions to content management systems is made (Joomla! and Wordpress). Through the method of detailed interviews with teachers of an elementary and a secondary school the demands on a learning system are defined. Questions of the interview were focused mainly on the subject Geography with specialization in digitalizing tests with blank maps. On the basis of all the findings an educational component is designed and implemented for the content management system Joomla! focused on the issue of blank maps. From practical trials at an elementary and a secondary school it is apparent that this component could be used not only in the lessons of Geography but also in other subjects where geograhical representation could be useful. eng
dc.format p. 1415-1423 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher International Business Information Management Association-IBIMA eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject content management system eng
dc.subject digitalizing of learning eng
dc.subject learning system eng
dc.subject Joomla! eng
dc.subject component eng
dc.subject blank map eng
dc.title Learning Modules and Components for Content Management Systems eng
dc.title.alternative Výukové moduly a komponenty pro redakční systémy cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá možnostmi využití systémů pro správu obsahu v oblasti vzdělávání. V 90. letech byly digitálních technologie zaváděny ve vzdělávání v České republice a jejich další postupné zavádění ve vzdělání se konalo v souladu s několika národních konceptů. Podle výsledků České školní inspekce je však zřejmé, že se digitální pomůcky a nástroje používají pouze v omezené míře. Nejprve analýza stávajících rozšíření pro systémy pro správu obsahu je (Joomla! a Wordpress) je realizována. Metodou hloubkových rozhovorů s učiteli základní a střední školy jsou definovány požadavky na tento způsob vzdělávání. Otázky rozhovoru byly zaměřeny především na předmět Geografie se specializací na digitalizaci práci se slepými mapami. Na základě všech poznatků je navržena a realizována aplikace pro systém pro správu obsahu Joomla! se zaměřením na problematiku slepých mapy. Z praktických testů na základních a středních školách je zřejmé, že tato složka může být použita nejen v hodinách zeměpisu, ale i v jiných předmětech, kde by geografické zastoupení mohlo být užitečné. cze
dc.event 26th IBIMA Conference (11.11.2015 - 12.11.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84976439519
dc.identifier.obd 39874475


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account