Production-Consuption Patterns of Behaviour of European Regions

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.contributor.author Matěja Zdeněk
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:36Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-555X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66475
dc.description.abstract Cohesion policy belongs among the most important fields of EU interests. Its objectives are achieved by many ways with respect to diversity among the European regions at the level of NUTS 2. The aim of this paper is to analyse relevant indicators, and via the evaluation of EU regional policy effectiveness to rewiev difference in the production-consumption patterns of behaviour of European regions; focussing on convergence and variabiliness of these regions. With defined goal in mind, the regions have been classified. To classify the regions, the relational indicator has been created. The relational indicator has been developed as the relationship between the index of relative performance and index of relative consumption sources. The changes of relational indicator, as well as the GDP per capita criterion, have been evaluated in two periods. eng
dc.format p. 52-62 eng
dc.language.iso eng
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume XXII, issue: 2/2015 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Cohesion policy eng
dc.subject Production-consumption patterns eng
dc.subject Convergence eng
dc.subject Variability eng
dc.subject Classes of EU regions eng
dc.subject Kohezní politika cze
dc.subject produkčně spotřební vzorce cze
dc.subject konvergence cze
dc.subject variabilita cze
dc.subject třídy regionů EU cze
dc.title Production-Consuption Patterns of Behaviour of European Regions eng
dc.title.alternative Produkčně spotřební vzory chování evropských regionů cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Kohezní politika patří k nejdůležitějším zájmům EU. Její cíle jsou dosahovány různými způsoby s ohledem na diverzitu evropských regionů na úrovni NUTS 2. Cíl tohoto článku je analyzovat relevantní indikátory a prostřednictvím hodnocení efektivnosti regionální politiky EU ukázat na diference v produkčně spotřebních vzorcích chování evropských regionů zaměřené na konvergenci a variabilitu těchto regionů. Ve vazbě na tento cíl jsou regiony klasifikovány, a to pomocí vytvořeného relačního indikátoru založeného na vztahem mezi indexem relativní výkonnosti a indexem relativních zdrojů spotřeby. Hodnocení je provedeno ve dvou časových obdobích. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2015001/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84969959931
dc.identifier.obd 39874288


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account