PŘÍPAD ČESKÉHO TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU A EKONOMICKÁ BEZPEČNOST REGIONŮ

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.contributor.author Glogarová Michaela
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:34Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1211-555X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66469
dc.description.abstract Textilní a oděvní průmysl je jedním z těch odvětví, které jsou globalizačními procesy extrémně ovlivněny. Z hlediska historického vývoje patřila tato odvětví lehkého průmyslu k významným pilířům české ekonomiky. Článek se zaměřuje na posouzení vlivu globalizace na ekonomickou bezpečnost odvětví textilního a oděvního průmyslu České republiky a na ekonomickou bezpečnost regionů, kde operují podniky uvedeného odvětví, právě v období globalizace. Pro posouzení ekonomické bezpečnosti jsou zvoleny ukazatele výkonnosti (tržby) a zaměstnanosti, přitom je věnována pozornost období 1975-2012, se zvláštním akcentem na období 1995-2005. Ukazuje se, že ekonomická bezpečnost odvětví má absolutní a relativní dimenzi, což se následně projevuje i na ekonomické bezpečnosti regionů. cze
dc.format p. 26-33 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D, Faculty of Economics and Administration, volume XXII, issue: 1/2015 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject globalizace cze
dc.subject ekonomická bezpečnost odvětví a region cze
dc.subject textilní a oděvní průmysl cze
dc.subject globalization eng
dc.subject economic security of regions and industry eng
dc.subject textile and clothing industry eng
dc.title PŘÍPAD ČESKÉHO TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU A EKONOMICKÁ BEZPEČNOST REGIONŮ cze
dc.title.alternative THE CASE OF THE CZECH TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY AND ECONOMIC SECURITY OF REGIONS AND ECONOMIC SECURITY OF REGIONS eng
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Textile and clothing industry are two from the industries, which are affected by globalization processes extremely. In terms of historical development, these industries of the sectors of light industry belong to the major pillars of the Czech economy. The article focuses on assessing the impact of globalization on the economic security of the textile and clothing industry of the Czech Republic and the economic security of the regions where enterprises of mentioned industries operate, namely in the period of globalization. To assess of the economic security are selected performance indicators (sales) and employment, the attention is paid to the period 1975-2012, with particular emphasis on the period 1995-2005. It shows that economic security of industry has absolute and relative dimensions, which are reflected on economic security of regions subsequently. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGFES01/2013/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" cze
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84929619882
dc.identifier.obd 39874174


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account