K PROBLEMATICE DISPERZE LIDSKÉHO ROZVOJE

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:33Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-7435-546-2 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66466
dc.description.abstract Příspěvek věnuje pozornost variabilitě a disperzi lidského rozvoje v období 1980-2013. Variabilitu posuzuje pomocí vývoje variačního rozpětí HDI a specifického relativního ukazatele. Disparitu porovnává u čtyř klasifikačních skupin zemí podle OSN a záměrně vytvořených zkoumaných skupin zemi. Cílem článku je ověřit hypotézu o existenci skupinové gradace disperze lidského rozvoje. cze
dc.format p. 48-54 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Gaudeamus cze
dc.relation.ispartof Mezinárodní v ědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015: Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject lidský rozvoj cze
dc.subject variabilita cze
dc.subject disperze cze
dc.subject skupiny zemí cze
dc.subject human development eng
dc.subject variability eng
dc.subject dispersion eng
dc.subject groups of countries eng
dc.title K PROBLEMATICE DISPERZE LIDSKÉHO ROZVOJE cze
dc.title.alternative DISPERSION ON THE ISSUES OF HUMAN DEVELOPMENT eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The article pays attention to variability and dispersion of human development in the period 1980-2013. The variability is assessed through the development of the variation range of HDI and a specific relative indicator. The disparity is compared in the framework of the UN-classification groups of countries, as well as within intentionally created groups of country. This article aims to test the hypothesis on the existence of group dispersion gradation of human development. eng
dc.event Hradecké ekonomické dny 2015 (03.02.2015 - 04.02.2015) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39874074


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account