ALGORITHM FOR DETECTION AND CONFIRMATION OF HEAD AND SHOULDERS PATTERN WITH NECKLINE

Show simple item record

dc.contributor.author Heckenbergerová Jana
dc.contributor.author Koťátková Stránská Pavla
dc.contributor.author Marek Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:32Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-227-4314-3 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66463
dc.description.abstract Recognition of specific graphical formations such as Flag, Head and Shoulders, Wedge or Triangle in time series of stock prices is an important component of discipline known as technical analysis. These chart patterns are mainly detected by expert visual confirmation long after their occurrence. The aim of presented contribution is description of new revisited automatic detection and confirmation algorithm for Head and Shoulders Pattern (H\&SP) with neckline. The detection algorithm is based on statistical estimation of unknown parameter in nonlinear regression model and coefficient of determination evaluation. Confirmation of detection and buying (selling) signals are determinate from stock prices and neckline position in specially chosen trading days. Whole procedure is tested on selected time sections of Dow Jones Industrial Averages, where H&SP is expected to occur. Results of analysis and final discussion, presented in Case Study, show that detection and confirmation of H\&SP signalize the fundamental change in trend of stock market prices. eng
dc.format p. 357-369 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Slovenská technická univezita v Bratislave eng
dc.relation.ispartof Aplimat 2015: 14th Conference on Applied Mathematics eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Stock market price eng
dc.subject Chart pattern detection eng
dc.subject Neckline,Graphical formation eng
dc.subject Nonlinear regression model eng
dc.subject Coefficient of Determination eng
dc.subject Tržní cena cze
dc.subject detekce vzoru cze
dc.subject Neckline cze
dc.subject grafické formace cze
dc.subject nelineární regresní model cze
dc.subject koeficient determinace cze
dc.title ALGORITHM FOR DETECTION AND CONFIRMATION OF HEAD AND SHOULDERS PATTERN WITH NECKLINE eng
dc.title.alternative Algoritmus pro detekci a potvrzení formace hlava a ramena s Neckline cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Rozpoznání specifických grafických formací, jako jsou vlajky, hlava a ramena, klín nebo trojúhelník v časové řadě cen akcií je důležitou součástí disciplíny známé jako technické analýza. Zmíněné grafy vzorů jsou detekovány dlouho po jejich vzniku především expertním vizuálním potvrzením. Cílem předloženého příspěvku je popis nového revidovaného automatického algoritmu pro detekci a potvrzení grafické formace hlavu a ramena (HaSP) s křivkou Neckline. Detekční algoritmus je založen na statistickém odhadu neznámého parametru v nelineárním regresním modelu a koeficientu determinace. Potvrzení formace a určení signálu k nákupu (prodeji) je vycházeno z cen akcií a určitou polohou křivky Neckline ve vybraných obchodních dnech. Celá procedura je testována na vybraných časových úsecích indexu Dow Jones Industrial, kde se očekává formování formace HaSP. Výsledky analýzy a závěrečná diskuse v předložené ve vědecké studii ukazují, že detekce a potvrzení formace HaSP signalizuje zásadní změnu trendu cen na akciových trzích. cze
dc.event Aplimat 2015: 14th Conference on Applied Mathematics (03.02.2015 - 05.02.2015) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID EE2.3.30.0058/Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice/ ROUTER eng
dc.identifier.obd 39873997


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account