Changing cities and regions by the knowledge and innovation based economy

Show simple item record

dc.contributor.author Maštálka Martin
dc.contributor.author Ptáčková Žaneta
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:23Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-80-553-2015-1 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66436
dc.description.abstract The attitudes of modern regional development policies in last few years have putted the emphasis to the strategic regional policy. Together with idea of knowledge based and innovative economy the public support was focused to the research and development and it´s transfer to practical life. In the Czech Republic wide spectrum of R&D programs were established. There were built technological parks, entrepreneur and business incubators and other infrastructure transferring knowledge from universities and R&D companies to praxis established. This paper presents results of almost 10 years of this attitude to regions in the Czech Republic. It summarizes impacts to the economic and social life of regions and to regional disparities. eng
dc.format p. 573-580 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Technická univerzita v Košiciach eng
dc.relation.ispartof Proceedings from 5th Central European Conference in Regional Science eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject region, regional policy, R&D, technological center, business incubator eng
dc.subject region, regionální politika, technologické centrum, podnikatelský inkubátor, věda a výzkum cze
dc.title Changing cities and regions by the knowledge and innovation based economy eng
dc.title.alternative Změna měst a regionů prostřednictvím znalostní ekonomiky založené na inovacích cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Moderní teorie regionálního rozvoji zvyšují důraz na strategickou regionální politiku. Společně s myšlenkou inovační ekonomiky založené na inovacích tak podporují investice do výzkumu a vývoje a jejich přenos do praktického života. V České republice byla představena celá řada programů podporujících vědu a výzkum. V rámci nich byly vybudovány technologické parky, podnikatelské inkubátory a další infrastruktura podporující přenos znalostí z univerzit a výzkumných institucí do praxe. Dopady, které měla tato podpora na vybrané regiony České republiky, se snaží přiblížit tento příspěvek. cze
dc.event 5th Central European Conference in Regional Science (05.10.2014 - 08.10.2014) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2014002/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" eng
dc.identifier.wos 000379207200056
dc.identifier.obd 39872712


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account