Regionální rozložení středoškolských technických studijních oborů v České republice

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.contributor.author Lagusová Adéla
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:17Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-210-6840-7 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66415
dc.description.abstract Cílem článku je prezentovat vývoj a pozici středoškolských technických oborů v ČR jako celku a vyhodnotit rozložení těchto oborů v rámci jednotlivých krajů ČR, a to včetně míry jejich koncentrace a specializace. Pomocí komparace statistických dat, určením indikátoru koncentrace a pomocí strukturální analýzy jsou zjištěny posuny na trhu práce v poptávce po profesích technického zaměření, jsou označeny ?technicky orientované? kraje z hlediska středního školství a určena jejich oborová specializace. Ukazuje se, že realita změn českého trhu práce ne vždy koresponduje se závěry OECD. I přes značnou podobnost ve struktuře českého regionálního školství lze v technických oborech středních škol vysledovat jisté specializační rozdíly. cze
dc.format p. 278-285 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Technické obory cze
dc.subject ISCED 3 cze
dc.subject české kraje cze
dc.subject Technical fields eng
dc.subject ISCED 3 eng
dc.subject Czech regions eng
dc.title Regionální rozložení středoškolských technických studijních oborů v České republice cze
dc.title.alternative Regional distribution of secondary technical fields in the Czech Republic eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated This article aims to present the development and position of secondary technical fields in the CR as a whole and evaluate the distribution of these fields within the Czech regions, including their rate of concentration and specialization. Using the comparison of statistical data, structural analysis and calculating indicator of concentration, shifts in the labor market demand for technical occupations are detected, "technically oriented" regions in terms of high secondary education are marked, and their specialization is determined. It appears that reality on the Czech labor market does not always correspond to the OECD conclusions. Despite the similarity in the structure of the Czech regional high secondary education, some specialization differences in technical fields can be traced. eng
dc.event XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (18.06.2014 - 20.06.2014) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGSFES_2014002/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" cze
dc.identifier.obd 39871571


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account