Decentralizační teorém a regionální rozložení nákladů Hasičského záchranného sboru

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:17Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-80-7385-142-2 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7385-142-2
dc.identifier.issn 1803-7372
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66413
dc.description.abstract Činnost jednotek HZS krajů jako zajišťovatelů veřejného produktu "ochrana obyvatelstva a majetku", která je financována zejména z veřejných zdrojů, přesněji ze státního rozpočtu, má výrazný prostorový aspekt daný i potřebnou operační hodnotou jednotek požární ochrany. Cílem příspěvku je ukázat na regionální rozložení nákladů na činnost jednotek HZS a současně se zamyslet nad možností využití Oatesova decentralizačního teorému při hodnocení efektivnosti alokace financí v tomto směru. cze
dc.format p. 59-62 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků z konference Ochrana obyvatelstva 2014 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject decentralizační teorém, čistý veřejný produkt, poptávkové atributy, náklady Hasičského záchranného sboru cze
dc.subject decentralization theorem eng
dc.subject čistý veřejný produkt cze
dc.subject poptávkové atributy cze
dc.subject Hasičský záchranný sbor cze
dc.subject pure public product eng
dc.subject demand attributes eng
dc.subject Fire and Rescue Service eng
dc.title Decentralizační teorém a regionální rozložení nákladů Hasičského záchranného sboru cze
dc.title.alternative Decentralization Theorem and Regional Distribution of the Fire Rescue Service Costs eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Activity of regional units of the FRS as reinsurers of the public product of "protection of the population and property", which is funded from public sources mainly, from the state budget more accurately, has a significant spatial aspect given as well by the necessary operational value of fire brigade units. The aim of this paper is to show the regional distribution of the costs of the FRS and at the same time to think about the possibility of using Oates´ decentralization theorem in evaluating the effectiveness of the finance allocation in this direction. eng
dc.event Ochrana obyvatelstva 2014 (5. 2. 2014 - 6. 2. 2014, Ostrava, Česko) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://www.spbi.cz/index.php?id_document=9655&at=1
dc.identifier.obd 39871339


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account