Problematika korupce ve veřejné správě

Show simple item record

dc.contributor.author Linhartová Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:15Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-86530-90-1 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66407
dc.description.abstract Korupce je problém, který trápí nejen vlády jednotlivých zemí, ale také jejich obyvatele. Problematika korupce je literaturou spojována nejčastěji s oblasti veřejné správy . Stejný názor mají obyvatelé České republiky, kteří podle průzkumů dlouhodobě vnímají právě úředníky a politické strany jako nejvíce zkorumpované. Podle Školy veřejné volby se sice politici zabývají potřebami společnosti a hájí veřejný zájem, ovšem jejich skutečným a hlavním cílem je uspokojování individuálních potřeb, sledování vlastních zájmů a zneužívání svého postavení k vlastnímu prospěchu. Tento příspěvek se zaměřuje na problematiku korupce ve veřejné správě, definuje možné formy korupčního jednání ve veřejné správě a jejich možných dopadů. Příspěvek rovněž vymezuje možné motivy úředníků pro korupční jednání v souladu s Teorií veřejné volby. cze
dc.format p. 177-190 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013) eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject korupce cze
dc.subject veřejná správa cze
dc.subject Teorie veřejné volby cze
dc.subject Transparency International cze
dc.subject corruption eng
dc.subject publica administration eng
dc.subject Public Choice Theory eng
dc.subject Transparency International eng
dc.title Problematika korupce ve veřejné správě cze
dc.title.alternative The Issue of Corruption in Public Administration eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Corruption is a problem that troubles not only the governments of countries around the world, but their inhabitants as well. The issue of corruption is by the literature associated mostly with areas of public administration. Problematika korupce je literaturou spojována nejčastěji s oblastí veřejné správy. The same opinion have the inhabitants of the Czech Republic, who long-term indicate the public officies and political parties as the most corrupt. According to public choice school, although politicians and officials dealing with the needs of society and defending the public interest, their real and main goal is to satisfy individual needs, self-interests and abuse of their position to their own advantage. The recent years led to a small decrease in administrative corruption, but at the same time there is a concentration of corruption in economic and political spheres in the Czech republic . This paper focuses on the issue of corruption in the public administration, defines the possible forms of corrupt practices in public administration and their possible impacts. The paper also addresses the motives of officials for corrupt behavior by public choice theory. eng
dc.event Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013) (01.07.2013 - 30.11.2013) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39870290


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account