The importance of modelling the environmental impacts of a biomass based electric power generation for public safety

Show simple item record

dc.contributor.author Baťa Robert
dc.contributor.author Půlkrábková Pavla
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:14Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 1790-5079
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66404
dc.description.abstract This paper deals with the issues of the impacts of renewable energy sources utilization. It focuses on a biomass based electric power generation and modeling possibilities of its environmental impacts. It also includes a case study with analysis of individual processes, which take place in chosen biogas plant. For the process analyses modeling methods were used. For model implementation were used Petri nets. eng
dc.format p. 314-323 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher WSEAS Press eng
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Environment and Development, volume 9, issue: 4 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject air pollution eng
dc.subject biogas plant eng
dc.subject biomass eng
dc.subject emissions eng
dc.subject Petri nets eng
dc.subject public safety eng
dc.subject renewable energy resources eng
dc.subject Modelování cze
dc.subject environmentální dopady cze
dc.subject výroba elektrické energie cze
dc.subject biomasa cze
dc.subject bezpečnost obyvatelstva cze
dc.subject Petriho sítě cze
dc.title The importance of modelling the environmental impacts of a biomass based electric power generation for public safety eng
dc.title.alternative Význam modelování environmentálních dopadů výroby elektrické energie z biomasy na bezpečnost obyvatelstva cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tento článek se zabývá problematikou dopadů využívání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. Zaměřuje se na výrobu elektrické energie z biomasy a možnosti modelování jejích dopadů na životní prostředí. Zahrnuje případovou studii s analýzou jednotlivých procesů, které probíhají ve zvoleném zařízení na výrobu bioplynu. V procesu analýzy byly použity metody modelování. Pro realizaci modelu byly použity Petriho sítě. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39870077


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account