Variabilita ve tvorbě bohatství

Show simple item record

dc.contributor.author Kraftová Ivana
dc.contributor.author Applová Petra
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:04Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-80-7435-249-2 cze
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66377
dc.description.abstract Článek obrací pozornost na porovnání variability ve tvorbě bohatství v rámci globalizované ekonomiky světa a samotné EU. Při posuzování nerovnoměrnosti výkonu ekonomik EU jsou analyzovány jak země EU, tak jejich regiony soudržnosti. Verifikovány jsou hypotézy o variabilitě tvorby bohatství EU-27 a zemí celého světa a o pozici tradičních a nových členských zemí a jejich regionů soudržnosti. Za tím účelem jsou země i regiony maticově klasifikovány do 4 skupin. Současně je hledána odpověď na otázku opodstatněnosti finanční podpory v rámci regionální politiky EU a adekvátnosti její alokace. cze
dc.format p. 329-338 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Gaudeamus cze
dc.relation.ispartof Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků. Díl I eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Variabilita cze
dc.subject tvorba bohatství cze
dc.subject světová ekonomika cze
dc.subject regiony soudržnosti EU cze
dc.subject alokace finanční podpory cze
dc.subject Variability eng
dc.subject creation of wealth eng
dc.subject world economy eng
dc.subject EU cohesion region eng
dc.subject allocation of financial support eng
dc.title Variabilita ve tvorbě bohatství cze
dc.title.alternative Variability in Wealth Creation eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The article pays attention to the comparison of variability in creation of wealth in globalized world economy and EU itself. There is analysed inequality in economic performance both EU countries, and their cohesion regions. Hypotheses on variability in creation of wealth of EU-27 and all world countries and on position traditional and new member states as well as their cohesion regions are verified. For this purpose, the EU countries and regions are classified with matrix into 4 groups. Answer the question about merits of financial support in the EU regional policy framework is searched, incl. adequacy of its allocation. eng
dc.event Hradecké ekonomické dny 2013 (19.02.2013 - 20.02.2013) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.project.ID SGFES01/2013/Vědecko-výzkumné aktivity v oblasti "Hospodářská politika a správa" cze
dc.identifier.wos 000349058000049
dc.identifier.obd 39869050


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account