Path Dependence of Corruption in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Volejníková Jolana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:03Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-80-86175-86-7 eng
dc.identifier.issn
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66374
dc.description.abstract In the paper we appear from the fact that corruption was, is and as well as in the future it will stay with the most probability one of the possible forms of economic behaviour of economic entities with significant impact on quality of economy of individual as well as economy of government. It is a characteristic feature of corruption that it occurs in all countries regardless their political and societal arrangements. Being aware of adverse consequences of corruptive behaviour every state attempts in the course of time to reduce corruption to the lowest level possible. The objective of the presented article is analysis of the past and current status of corruption in the Czech Republic, including an estimate of a future trend of corruption in this country. The corruptive environment will be analyzed retrospectively looking back at the change of the social order in this country and in the context of the theory of new institutional economics. eng
dc.format p. 1188-1198 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof 6th International Days of Statistics and Economics eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject corruption eng
dc.subject New institutional economics eng
dc.subject path dependence eng
dc.subject informal institutions eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject korupce cze
dc.subject Nová institucionální ekonomie cze
dc.subject závislost na minulém vývoji cze
dc.subject path dependence cze
dc.subject neformální instituce cze
dc.subject Česká republika cze
dc.title Path Dependence of Corruption in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Korupce a její závislost na minulém vývoji v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated V článku se vychází z faktu, že korupce byla, je a bude s vysokou mírou pravděpodobnosti jednou z mnoha možných forem ekonomického chování ekonomických subjektů s podstatným dopadem na kvalitu hospodaření jednotlivce tak i hospodaření vlády. Jedná se o charakteristický rys korupce, který se vyskytuje ve všech zemích bez ohledu na jejich politické nebo společenské uspořádání. S ohledem na uvědomění si špatných důsledků korupčního chování se každý stát snaží průběžné redukovat korupci na nejnižší možnou úroveň. Cílem tohoto článku je analyzovat minulý a současný stav korupce v České republice a odhadnout budoucí trend korupce v této zemi. Korupční okolí bude analyzováno retrospektivně s ohledem na změny ve společenském uspořádání v této zemi a v kontextu teorie nové institucionální ekonomie. cze
dc.event International Days of Statistics and Economics (13.09.2012 - 15.09.2012) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000320722500111
dc.identifier.obd 39868522


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account