Application of tetraphenyl- and ethyltriphenylphosphonium salts for separation of reactive dyes from aqueous solution

Show simple item record

dc.contributor.author Weidlich Tomáš
dc.contributor.author Martínková Jana
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:03Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 0149-6395
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66373
dc.description.abstract The decolorization efficiency of four anionic dyes dissolved in aqueous solution using two quaternary phosphonium salts, ethyltriphenylphosphonium bromide, and tetraphenylphosphonium bromide, has been investigated by spectroscopic measurements in neutral, acidic and basic media. The NMR studies suggest possible formation of ion pairs of tetrasubstituted phosphonium salts with the reactive dyes. According to the results, the tetraphenylphosphonium bromide, which contains a more hydrophobic and bulky cation, exhibited a stronger tendency to associate with the dyes. eng
dc.format p. 1310-1315 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Marcel Dekker Inc eng
dc.relation.ispartof Separation Science and Technology, volume 47, issue: 9 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject H-1 and P-31 NMR spectroscopy eng
dc.subject anionic dye eng
dc.subject cationic surfactant eng
dc.subject precipitation eng
dc.subject wastewater treatment eng
dc.subject 1H a 31P NMR spektroskopie cze
dc.subject kyselé barvivo cze
dc.subject kationický tenzid cze
dc.subject srážení cze
dc.subject čištění vod cze
dc.title Application of tetraphenyl- and ethyltriphenylphosphonium salts for separation of reactive dyes from aqueous solution eng
dc.title.alternative Aplikace tetrafenyl- a ethyltrifenylfosfoniových solí pro separaci reaktivních barviv z vodného roztoku cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated S použitím spektrálních metod byla studována účinnost separace čtyř kyselých barviv z vodného roztoku s použítím dvou kvartérních fosfoniových solí, tetrafenylfosfonium a ethyltrifenylfosfonium chloridu, v neutrálním, kyselém a alkalickém prostředí. NMR spektroskopie potvrdila pravděpodobnou tvorbu iontových párů mezi tetrasubstituovanými fosfoniovými solemi a kyselými barvivy. Tetrafenylfosfonium chlorid byl účinnějším činidlem pro srážení studovaných barviv z vod, což lze vysvětlit tím, že obejmnější organický kation má vyšší hydrofobicitu, která ovlivňuje rozpustnost vznikajících iontových párů. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1080/01496395.2012.672527 eng
dc.identifier.wos 000305352900007 eng
dc.identifier.obd 39868378


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account