Determination of Trace Bismuth(III) by Stripping Voltammetry at Antimony-Coated Carbon Paste Electrode

Show simple item record

dc.contributor.author Ashrafi Amirmansoor
dc.contributor.author Vytřas Karel
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:19:02Z
dc.date.available 2016-11-14T08:19:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1452-3981
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66372
dc.description.abstract A new procedure was elaborated to determine trace bismuth(III) using an anodic stripping square-wave voltammetry at the antimony film carbon paste electrode (SbF-CPE). The method is realized in highly acidic medium of hydrochloric acid in which antimony peak is negligible, and apparently catalyzed by presence of cadmium(II), thus allowing the determination at ppb levels. Calibration dependence was linear up to 110 ppb Bi with a detection limit (3 sigma) of 1.55 ppb. Applicability of the method was tested on the real sample of river water. eng
dc.format p. 68-76 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Electrochemical Science Group eng
dc.relation.ispartof International Journal of Electrochemical Science, volume 7, issue: 1 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject bismuth(III) determination eng
dc.subject stripping voltammetry eng
dc.subject antimony film electrode eng
dc.subject carbon paste electrode eng
dc.subject Cd(II)-assisted catalysis eng
dc.subject bismut cze
dc.subject rozpouštěcí voltametrie cze
dc.subject antimonová filmová elektroda cze
dc.subject uhlíková pastová elektroda, kadmium katalýza cze
dc.title Determination of Trace Bismuth(III) by Stripping Voltammetry at Antimony-Coated Carbon Paste Electrode eng
dc.title.alternative Stanovení stopového množství bismutu s využitím anodické rozpouštěcí voltametrie na uhlíkové pastové elektrodě s antimonovým filmem cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Byl vypracován nový postup stanovení stopových množství bismutu(III) s využitím anodické rozpouštěcí voltametrie čtvercových vln na uhlíkové pastové elektrodě s antimonovým filmem (SbF-CPE). Měří se v silně kyselém prostředí kyseliny chlorovodíkové, v níž je rozpouštěcí pík antimonu sotva patrný, a využívá se zdánlivý katalytický efekt způsobený přítomností kadmia(II),l což dovoluje stanovení na úrovních jednotek ppb. Kalibrační závislost byla lineární až ke 100 ppb Bi s detekčním limitem (3) 1,55 ppb. Aplikovatelnost metody byla testována na reálném vzorku říční vody cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000302723700006 eng
dc.identifier.obd 39868275


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account