Autentizace non-human buněčných linií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vejvoda, Vojtěch
dc.contributor.author Poláková, Sabina
dc.date.accessioned 2016-10-17T07:12:51Z
dc.date.available 2016-10-17T07:12:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65944
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na problematiku autentizace buněčných linií. Popisuje využití buněčných linií a základní metody jejich autentizace. V závěrečné části se zabývá aplikací základních metod na non-human buněčné linie a novými trendy v autentizaci buněčných linií. cze
dc.format 53 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject autentizace cze
dc.subject non-human buněčné linie cze
dc.subject STR analýza cze
dc.subject metody autentizace. cze
dc.subject authentication eng
dc.subject non-human cell lines eng
dc.subject STR analysis eng
dc.subject authentication methods eng
dc.title Autentizace non-human buněčných linií cze
dc.title.alternative Non-human cell lines authentication eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-23
dc.description.abstract-translated This work focuses on the problematics of authentication of cell lines. Describes the use of cell lines and basic methods of their authentication. The final section deals with the application of basic methods for non-human cell lines and new trends authentication of cell lines. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34870
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30109
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account