Výskyt Ureaplasma urealyticum v genitálním ústrojí těhotných žen

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydržalová, Markéta
dc.contributor.author Chvílová, Nikola
dc.date.accessioned 2016-10-17T07:12:47Z
dc.date.available 2016-10-17T07:12:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65931
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na druh Ureaplasma urealyticum, vyskytující se nejčastěji v urogenitálním ústrojí mužů i žen. Kromě infekcí pohlavního ústrojí je Ureaplasma urealyticum spojováno s neplodností, nepříznivými výsledky těhotenství a s onemocněním novorozenců. Práce je zaměřena na výskyt Ureaplasma urealyticum v amniové tekutině a v genitálním ústrojí těhotných žen. Dále se také zabývá charakteristikou celého rodu Ureaplasma, epidemiologií, možností léčby a laboratorní diagnostikou. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Ureaplasma urealyticum cze
dc.subject těhotenství cze
dc.subject poporodní endometritida cze
dc.subject urogenitální infekce cze
dc.subject neplodnost cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject terapie cze
dc.subject Ureaplasma urealyticum eng
dc.subject pregnancy eng
dc.subject postpartum endometritis eng
dc.subject urogenital infection eng
dc.subject infertility eng
dc.subject diagnostics eng
dc.subject therapy eng
dc.title Výskyt Ureaplasma urealyticum v genitálním ústrojí těhotných žen cze
dc.title.alternative Occurrence of Ureaplasma urealyticum in genital tract of pregnant women eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on species Ureaplasma urealyticum, which often occur in the urogenital tract of men and women. Beside of genital tract infection is Ureaplasma urealyticum associated with infertility, adverse pregnancy outcomes and disease of the newborn. This thesis deals with the occurrence of Ureaplasma urealyticum in the amniotic fluid and in the genital tract of pregnant women. Further attention is devoted especially to characteristics of the genus Ureaplasma, epidemiology, treatment options and laboratory diagnostics. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34791
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a přpomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30079
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account