Příprava, funkcionalizace a biotechnologické aplikace zlatých nanočástic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana
dc.contributor.author Dostálová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-10-17T07:12:46Z
dc.date.available 2016-10-17T07:12:46Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-27
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65929
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá syntézou, charakterizací, funkcionalizací a biotechnologickou aplikací zlatých nanočástic. Důraz je kladen na biofunkcionalizaci s různými molekulami jako jsou surfaktanty, polymery, DNA nebo protilátky, a aplikace v oblastech zejména biologického značení, fototermické terapie, biomedicínského, fotoakustického zobrazování, sledování a cíleného transportu léčiv. cze
dc.format 44 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject zlaté nanočástice cze
dc.subject syntéza nanočástic cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject biofunkcionalizace cze
dc.subject biologické aplikace cze
dc.subject cílený transport léčiv cze
dc.subject rakovinná terapie cze
dc.subject gold nanoparticles eng
dc.subject synthesis of nanoparticles eng
dc.subject optical properties eng
dc.subject biofunctionalization eng
dc.subject biological applications eng
dc.subject drug delivery eng
dc.subject cancer therapy eng
dc.title Příprava, funkcionalizace a biotechnologické aplikace zlatých nanočástic cze
dc.title.alternative Preparation, functionalization and biotechnological aplications of gold nanoparticles. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the synthesis, characterization, functionalization and biotechnological applications of gold nanoparticles. The emphasis is given to bio-functionalization with various molecules such as surfactants, polymers, DNA or antibodies and applications in the areas of particularly biological labeling, photothermal therapy, biomedical, photoacoustic imaging, monitoring and drug delivery. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34866
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k~posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 30072
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account