Deriváty kyseliny arachidonové a jejich funkce v organismu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Sadílková, Jaroslava
dc.date.accessioned 2016-10-17T07:12:45Z
dc.date.available 2016-10-17T07:12:45Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65925
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kyselinou arachidonovou, která se řadí mezi mastné kyseliny. Důležitou roli v organismu mají také její deriváty, kterými se tato práce z větší části zabývá. Mezi deriváty kyseliny arachidonové patří prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany a leukotrieny. U každého derivátu je popsána jeho syntéza, funkce v organismu a onemocnění, které je s nimi spojeno. cze
dc.format 39 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject kyselina arachidonová cze
dc.subject eikosanoidy cze
dc.subject zánět cze
dc.subject fatty acids eng
dc.subject arachidonic acid eng
dc.subject eicosanoids eng
dc.subject inflammation eng
dc.title Deriváty kyseliny arachidonové a jejich funkce v organismu cze
dc.title.alternative Arachidonic acid derivatives and their function in organism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-08-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the arachidonic acid, which ranks among the fatty acids. Very important role in organism have its derivates, at which this work is mainly aimed. Among the most important derivates of the arachidonic acid belong prostaglandins, prostacyclin, thromboxanes and leukotrines. For each of them, there are described its synthesis, functions in organism and diseases associated with them. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D34811
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 30066
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account