Restaurování vybraných medailonů s nástěnnou olejomalbou na klenbě kaple sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Ikonografický koncept a možné předlohy výjevů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Poláková, Martina
dc.date.accessioned 2016-10-14T11:01:15Z
dc.date.available 2016-10-14T11:01:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65917
dc.description.abstract Téma diplomové práce se týká restaurování medailonů s nástěnnými olejomalbami na klenbě kaple sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Kromě dokumentace restaurátorského průzkumu a procesu vybraných děl tvoří její součást rozšířený umělecko-historický průzkum zabývající se ikonografickým konceptem a možnými předlohami barokních výjevů. cze
dc.format 250 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurátorská zpráva cze
dc.subject nástěnné olejomalby cze
dc.subject ikonografie cze
dc.subject sv. Josef cze
dc.subject Mariánský cyklus cze
dc.subject grafické předlohy cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject Restoration report eng
dc.subject Oil-Based Wall Paintings eng
dc.subject Iconography eng
dc.subject Saint Joseph eng
dc.subject Cycle of Virgin Mary eng
dc.subject graphic models eng
dc.subject reconstructions eng
dc.title Restaurování vybraných medailonů s nástěnnou olejomalbou na klenbě kaple sv. Josefa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Ikonografický koncept a možné předlohy výjevů. cze
dc.title.alternative Restoration of the chosen cartouches with oil-based wall-paintings on the vault of chapel of Saint Joseph in the church of Assumption of the Virgin Mary in Klokoty. Iconography of the paintings and their possible models. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2016-09-23
dc.description.abstract-translated The main theme of this diploma thesis is connected with the restoration of oil-based paintings located in the vault of the chapel of Saint Joseph in the Church of the Assumption of Virgin Mary in Klokoty. The thesis concentrates on documentation of the restoration research and process of assigned paintings. Furthermore it contains extended art historical analysis dealing with the iconographical concept of paintings and their possible models. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D35127
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 31821
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account