Problematika tvorby, detekce a ovlivňování bakteriálních biofilmů

Show simple item record

dc.contributor.author Šilhová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:14:49Z
dc.date.available 2016-09-23T05:14:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-09-05
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65871
dc.description.abstract Teoretická část disertační práce se zabývá tvorbou bakteriálního biofilmu u patogenů vyskytujících se v potravinářském průmyslu, možnostmi jeho ovlivnění a metodami detekce. V části experimentální jsou shrnuty použité metody detekce biofilmu a metody pro rozlišení živých a mrtvých buněk. Některé metody byly nově zavedeny a optimalizovány. Pomocí vybraných metod byla sledována tvorba biofilmu u několika zástupců rodu Arcobacter, Campylobacter, Cronobacter, Staphylococcus a Listeria. cze
dc.format 160 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject biofilmy cze
dc.subject FISH cze
dc.subject PCR cze
dc.subject patogeny cze
dc.subject potravinářský průmysl cze
dc.subject biofilms eng
dc.subject FISH eng
dc.subject pathogens eng
dc.subject food industry eng
dc.title Problematika tvorby, detekce a ovlivňování bakteriálních biofilmů cze
dc.title.alternative Problems of the formation, detection and influence of bacterial biofilms eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Baudišová, Dana
dc.contributor.referee Karpíšková, Renata
dc.contributor.referee Pazlarová, Jarmila
dc.date.accepted 2016-09-20
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis concerns with the formation of bacterial biofilm of pathogens found in food industry, possibilities of influencing biofilm and methods for its detection. In the experimental part are summarized methods for detection of biofilm, methods for distinguishing of died and viable cells. Some methods have been newly established and optimized. The formation of biofilm was monitored using methods for several species of the genus Arcobacter, Campylobacter, Cronobacter, Staphylococcus and Listeria. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D35435
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 31864
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account