Vytvoření programu pro optimalizaci jednorozměrných dat vybranou metodou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Javůrek, Milan
dc.contributor.author Absolon, Michal
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:14:15Z
dc.date.available 2016-09-23T05:14:15Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65853
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro optimalizaci jednorozměrných dat pomocí metody FIT. V první části je popsána problematika nelineární regrese a jsou zde popsány různé optimalizační metody. V druhé části je podrobně popsán program, který je testován ve srovnání s programem Adstat. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject regresní analýza cze
dc.subject nelineární regrese cze
dc.subject optimalizace jednorozměrných dat cze
dc.subject metoda FIT cze
dc.subject regression analysis eng
dc.subject nonlinear regression eng
dc.subject optimization of one-dimensional data eng
dc.subject FIT method eng
dc.title Vytvoření programu pro optimalizaci jednorozměrných dat vybranou metodou cze
dc.title.alternative Program for optimization one-dimensional data by selected method eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Taufer, Ivan
dc.date.accepted 2016-09-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the creation of a program to optimize one-dimensional data by using the method FIT. The first part describes the problems of nonlinear regression and describes various optimization methods. In the second part is described in detail a program which is tested in comparison with the program Adstat. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D35318
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 29504
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account