Dobrovolnictví v bezpečnostním systému ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pernica, Bohuslav
dc.contributor.author Jakubovičová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:14:04Z
dc.date.available 2016-09-23T05:14:04Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65850
dc.description.abstract Předmětem této práce je analýza vývoje a stavu dobrovolnictví v požární ochraně v Pardubickém kraji. Analýza je provedena s využitím údajů z registru ekonomických subjektů i Statistických ročenek subjektů požární ochrany Pardubického kraje z období let 2000-2015. Analýza nastínila možný vývoj dobrovolnictví v požární ochraně s ohledem na trend snižujícího se počtu osob v požární ochraně a stárnutí obyvatelstva České republiky. cze
dc.format 71 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dobrovolnictví cze
dc.subject požární ochrana cze
dc.subject jednotky sborů dobrovolných hasičů cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject Hasičský záchranný sbor cze
dc.subject bezpečnostní systém cze
dc.subject volunteering eng
dc.subject fire protection eng
dc.subject units of volunteering fire fighters eng
dc.subject Pardubice region eng
dc.subject Fire Rescue Service eng
dc.subject security system eng
dc.title Dobrovolnictví v bezpečnostním systému ve vybraném regionu cze
dc.title.alternative Volunteering in the security system of the chosen region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kadlec, Petr
dc.date.accepted 2016-09-08
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with a development and state of volunteering in fire protection in Pardubice region. The development, the situation of volunteering, is done by using data from business register and Statistical Yearbooks from the period 2000-2015. The analysis outlined the possible development of volunteering in fire protection considering the trend of declining number of members of fire protection and the aging population in the Czech republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální rozvoj: Bezpečnost regionu cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35044
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29140
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account