Stav připravenosti Armády České republiky na vysoce nakažlivé nemoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ondřej
dc.contributor.author Malá, Martina
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:55Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:55Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65844
dc.description.abstract Práce si klade za cíl posoudit připravenost Armády České republiky k řešení epidemií s vysokou nebezpečností. Práce charakterizuje strukturu a úkoly Armády České republiky a zabývá se problematikou vysoce nakažlivých nemocí. Součástí práce je řada řízených rozhovorů s představiteli Armády České republiky. S pomocí těchto rozhovorů se snaží posoudit okolnosti procesu zajišťování izolace pacienta s rizikem vysoce nakažlivé nemoci a navrhuje doporučení pro stávající praxi. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Armáda České republiky cze
dc.subject vysoce nakažlivé nemoci cze
dc.subject Odbor biologické ochrany cze
dc.subject epidemie cze
dc.subject Army of Czech Republic eng
dc.subject highly contagious disease eng
dc.subject Department of Biological Protection eng
dc.subject epidemic eng
dc.title Stav připravenosti Armády České republiky na vysoce nakažlivé nemoci cze
dc.title.alternative State of Preparedness of the Armed Forces of the Czech Republic in solving highly contagious Diseases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to assess preparedness of the Czech Army to solve epidemics with high dangerousness. The thesis characterizes the structure and assignment of the Czech Army and deals with issues of highly infectious diseases. A number of controlled interviews with army officials are integral to the work. With the aid of the interviews the thesis endeavours to evaluate process circumstances of patient isolation arranging with the risk of highly infectious disease and proposes recommendations for current practise. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35048
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29126
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account