Specifika pojištění zemědělských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pacáková, Viera
dc.contributor.author Donátová, Martina
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:48Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65840
dc.description.abstract Tato práce s názvem Specifika pojištění zemědělských rizik se zabývá popisem pojistného trhu v České republice a zaměřuje se na pojištění těchto rizik, charakterizuje jednotlivé produkty vybraných pojišťoven. Dále se zaměřuje také na tuto problematiku ve vybraných státech. Mimo jiné specifikuje podmínky pojištění zemědělských rizik v souvislosti s riziky v podnikání. Částečně se věnuje pomoci, kterou účastníci pojištění mohou získat od státu. Do textu jsou zařazeny četné citace. cze
dc.format 79 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rizika cze
dc.subject risk management cze
dc.subject zemědělské pojištění cze
dc.subject pojistný trh cze
dc.subject risk eng
dc.subject risk management eng
dc.subject agricultural insurance eng
dc.subject insurance market eng
dc.title Specifika pojištění zemědělských rizik cze
dc.title.alternative Specifics of Insurance of Agricultural Risks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Slavíček, Ondřej
dc.date.accepted 2016-09-14
dc.description.abstract-translated This thesis named Specifics of Insurance of Agricultural Risks deals with description of the insurance market in the Czech Republic and focuses on insurance of such risks, describe the various products of selected insurance companies. Then it also focuses on these problems in selected countries. Among other things it specified the conditions of insurance of agricultural risks in relation to the risks in the business. Partly focuses to the assistance which participants of insurance can get from the state. There are included frequent references in to the text. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Pojistné inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35861
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 29298
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account