Úrokové riziko a možnosti jeho zajištění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papoušková, Monika
dc.contributor.author Cejpková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:36Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:36Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-07-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65827
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce „Úrokové riziko a možnosti jeho zajištění“ je problematika úrokového rizika a analýza jednotlivých druhů finančních derivátů. První část je teoretická a slouží pro vymezení základních pojmů, jako jsou úrokové riziko, úrokové sazby a finanční deriváty. Druhá část je věnována, kromě základní charakteristiky jednotlivých druhů finančních derivátů, praktickým příkladům, které vysvětlují problematiku zajištění se proti úrokovému riziku. Jedná se o deriváty FRA, úrokové futures, úrokové swapy a úrokové opce. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject finanční deriváty cze
dc.subject FRA cze
dc.subject futures cze
dc.subject opce cze
dc.subject rizika cze
dc.subject swapy cze
dc.subject financial derivatives eng
dc.subject FRA eng
dc.subject futures eng
dc.subject options eng
dc.subject risk eng
dc.subject swaps eng
dc.title Úrokové riziko a možnosti jeho zajištění cze
dc.title.alternative Interest rate risk and the possibility of securing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-07
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor thesis „Interest-rate risk and the possibilities of its securing" is a problematic of interest-rate risk and analysis of particular types of financial derivatives. The first part is theoretical and it is used to define the basic terms like interest-rate risk, interest rate and financial derivatives. The second part is devoted, besides the basic characteristics of individual kinds of financial derivatives, to practical examples, which explain the problems of securing interest rate risk. It is a FRA, interest futures, interest swaps and interest options. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D36320
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.identifier.stag 26364
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account