Analýza a potenciální možnosti rozvoje cestovního ruchu v daném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka
dc.contributor.author Kubíčková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:13:00Z
dc.date.available 2016-09-23T05:13:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65799
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Obsahuje vymezení pojmů vztažených k cestovnímu ruchu a teoretické aspekty regionální politiky. Práce se dále věnuje charakteristice Olomouckého kraje, analyzuje současný stav cestovního ruchu a následně řeší další možnosti rozvoje cestovního ruchu v tomto regionu. Práce obsahuje SWOT analýzu a výsledky dotazníkového šetření, jež se týká současného stavu cestovního ruchu ve vybrané turistické oblasti Střední Morava. cze
dc.format 90 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject region cze
dc.subject Olomoucký kraj cze
dc.subject Střední Morava a Jeseníky cze
dc.subject tourism eng
dc.subject region eng
dc.subject Olomouc region eng
dc.subject Central Moravia and Jeseníky eng
dc.title Analýza a potenciální možnosti rozvoje cestovního ruchu v daném regionu cze
dc.title.alternative Analysis and potential possibilities of the tourism development in given region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of tourism in Olomouc region. The thesis contains definitions of theoretical terms of tourism and theoretical aspects of the regional politics. The thesis solves the characteristic of the Olomouc region, analyzes current situation of the tourism and solves the possibilities of development of tourism in the given region. This thesis contains the SWOT analysis and a questionnaire poll. This questionnaire is focused on the current situation of tourism in the destination called Central Moravia. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35143
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 29227
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account