Diskriminace zaměstnance v pracovněprávním a trestněprávním kontextu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmíd, Martin
dc.contributor.author Marková, Žaneta
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:59Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65797
dc.description.abstract Bakalářská práce Diskriminace zaměstnance v pracovněprávním a trestněprávním kontextu je zaměřena na zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace všech lidí. Nejprve popisuji právní úpravu zákazu diskriminace v mezinárodním právu a následně také v právu Evropské unie a České republiky. Na toto téma navazuji vysvětlením konkrétních pojmů, jako je rovnost, rovné zacházení či pojem diskriminace nebo sexuální obtěžování. Pozornost věnuji také zákonem stanoveným diskriminačním důvodům, které se s vývojem lidí neustále mění. A na závěr rozebírám některé případy diskriminace zaměstnance, které řešil Nejvyšší soud České republiky. cze
dc.format 57 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject diskriminace cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject zaměstnavatelé cze
dc.subject rovné zacházení cze
dc.subject mobbing cze
dc.subject mezilidské vztahy cze
dc.subject Nejvyšší soud cze
dc.subject discrimination eng
dc.subject employees eng
dc.subject employers eng
dc.subject equal treatment eng
dc.subject mobbing eng
dc.subject interpersonal relationships eng
dc.subject Supreme Court eng
dc.title Diskriminace zaměstnance v pracovněprávním a trestněprávním kontextu cze
dc.title.alternative Discrimination of Employee in Labor and Criminal Law Context eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis Discrimination of Employee in Labor and Criminal Law Context is focused on the principle of equal treatment and non-discrimination of all people. First, I describe the legislation prohibiting discrimination in international law and also in law of European Union and the Czech Republic. Explanations of specific terms such as equality, equal treatment and the concept of discrimination or sexual harassment, relate to this topic. Attention is also dedicated to the legally prescribed reasons of discrimination that are constantly changing with the development of people. Finally, I analyze some cases of employee discrimination handled by the Supreme Court of the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35138
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.identifier.stag 26026
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account