Bezpečnost území kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Trpišovská, Petra
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:53Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65794
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma "Bezpečnost území kraje" zpracovává obecně téma bezpečnost Středočeského kraje. V obecné části jsou popsány především základní pojmy z Integrovaného záchranného systému a popis základních informací o Hasičském záchranném sboru České republiky. V praktické části je provedena analýza Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, mimořádné události v tomto kraji a zjištění závislosti těchto událostí na určených ukazatelích. cze
dc.format 64 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject hasičské záchranné sbory cze
dc.subject požární ochrana cze
dc.subject jednotky požární ochrany cze
dc.subject požáry cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.subject mimořádné události cze
dc.subject integrated rescue system eng
dc.subject fire rescue service of CR eng
dc.subject fire protection eng
dc.subject fire protection units eng
dc.subject fire eng
dc.subject traffic accidents eng
dc.subject extraordinary events eng
dc.title Bezpečnost území kraje cze
dc.title.alternative Safety in the Region eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor work on the theme "Security in the region" generally handles the theme of safety Středočeský region. In the general section describes the basic concepts from the Integrated Rescue System and description of basic information about the Fire Brigade of the Czech Republic. In the practical part is an analysis of the Fire and Rescue Service of the Středočeský Region, extraordinary events and identification of these events depending on the specified indicators. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35057
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 29940
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account