Analýza výnosů obchodních bank

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna
dc.contributor.author Šimková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:52Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65792
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je analýza výnosů obchodních bank. Podstatným zdrojem informací o bankách působících na našem trhu jsou výroční zprávy bank a účetní závěrky jako jejich součást. Bude provedena především analýza výnosů obchodních bank a jejich následná komparace. Práce podrobně rozebírá jednotlivé složky výnosů, zabývá se jejich výší a porovnává je. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject banky cze
dc.subject bankovní systém cze
dc.subject bankovní produkty cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject banks eng
dc.subject banking system eng
dc.subject banking products eng
dc.subject revenues eng
dc.title Analýza výnosů obchodních bank cze
dc.title.alternative Analysis revenues of commercial banks eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The main aim of the thesis is an analysis of revenues in commercial banks. An essential source of information on banks operating in our market is the banks' annual reports and financial statements as part of them. Analysis will be performed primarily revenues of commercial banks and their subsequent comparison. Working closely examines the various components of income focused on their level and compares them. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35159
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28938
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account