Porovnání účetní závěrky sestavené podle české právní úpravy a podle IFRS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sejkora, František
dc.contributor.author Lidmilová, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:51Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65790
dc.description.abstract Tato bakalářská práce s názvem "Porovnání účetní závěrky sestavené podle české právní úpravy a podle IFRS" pojednává o sestavení účetní závěrky podle dvou odlišných způsobů a to dle českých předpisů a dle IFRS, tedy mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V prvních třech kapitolách práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Další kapitola práce se zabývá účetní závěrkou společnosti iSolar, s. r. o. a porovnáním obou uvedených způsobů sestavení účetní závěrky. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject účetnictví cze
dc.subject účetní závěrka cze
dc.subject IFRS cze
dc.subject rozvaha cze
dc.subject výkaz zisku a ztráty cze
dc.subject accounting eng
dc.subject financial statements eng
dc.subject IFRS eng
dc.subject balance sheet eng
dc.subject profit and loss account eng
dc.title Porovnání účetní závěrky sestavené podle české právní úpravy a podle IFRS cze
dc.title.alternative Comparing of financial statements created under Czech legislativ and under IFRS eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis titled "Comparing of financial statements created under Czech legislation and under IFRS" is about creating of financial statement created under two different ways. First way is under Czech law and second way is under IFRS (International Financial Reporting Standards). First three chapters of bachelor thesis are describing theoretical knowledge of mentioned topic. Next chapter contains the financial statement of iSolar s.r.o. company and comparing the two methods of creating. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35058
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28853
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account