Analýza odchylek nákladů vybrané skupiny výrobků podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Illichmannová, Hana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:51Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65789
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu odchylek nákladů vybrané skupiny výrobků v podniku. Analýza probíhá porovnáváním standardních a skutečných kalkulací. Odchylky mezi těmito kalkulacemi jsou vysvětleny a je navrhováno opatření k jejich snížení. cze
dc.format 56 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení (1. část) cze
dc.subject náklady cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject analýza cze
dc.subject odchylky cze
dc.subject kalkulační systém cze
dc.subject výsledná kalkulace cze
dc.subject costs eng
dc.subject revenues eng
dc.subject calculation eng
dc.subject analysis eng
dc.subject deviations eng
dc.subject costing system eng
dc.subject resulting calculations eng
dc.title Analýza odchylek nákladů vybrané skupiny výrobků podniku cze
dc.title.alternative Analysis of cost deviation of selected group products of company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on analysis of deviations of the cost of selected group of products in the enterprise. Analysis is performed by comparing standard and specific calculations. Differences between these calculations are explained and measures to reduce them are proposed. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35052
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28807
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account