Nejnovější poznatky tvorby a využití bankrotních modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuběnka, Michal
dc.contributor.author Dostál, Václav
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:50Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:50Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65786
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je stanovení metod, které jsou využívány pro konstrukce bankrotních modelů a zhodnocení využitelnosti těchto modelů do budoucna. První část práce je zaměřena na seznámení s finanční analýzou a bankrotními modely. Následuje historický vývoj metod konstrukce bankrotních modelů. Ve čtvrté části je seznámení s vybranými metodami konstrukce bankrotních modelů a v závěru práce jsou popsány omezení a nedostatky těchto metod a zhodnocení využitelnosti bankrotních modelů do budoucna. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bankrotní modely cze
dc.subject finanční zdraví cze
dc.subject predikce cze
dc.subject úpadek cze
dc.subject bancruptcy prediction models eng
dc.subject financial health eng
dc.subject prediction eng
dc.subject decline eng
dc.title Nejnovější poznatky tvorby a využití bankrotních modelů cze
dc.title.alternative Newest knowladge of creation and use of the bankruptcy models eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The main intention of this Thesis is to determine methods, which are used for the construction of bankruptcy models and evaluation of the applicability of these models in the future. The first part is focused on introducing of financial analysis and bankruptcy models. Following by the historical development of methods of construction bankruptcy models. The fourth part is an introduction to some methods of construction bankruptcy models and at the end of the work are described the limitations and drawbacks of these methods and evaluation of usability of the bankruptcy models in the future. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35059
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28783
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account