Význam ochranné známky v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav
dc.contributor.author Škopková, Jana
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:49Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:49Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-04-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65784
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o ochranné známce, a to zejména s ohledem na podnikající subjekty. Jejím cílem bylo přiblížit známkoprávní problematiku a vysvětlit význam ochranné známky. Začátek práce je věnován obecné definici ochranné známky, jejím druhům a možnostem přihlašování ochranné známky, a to i do zahraničí. Dále bakalářská práce obsahuje informace týkající se funkcí ochranné známky a účinků, které jsou s jejím vlastnictvím spjaty. Jedna z částí této bakalářské práce je také věnována oblasti vymáhání práv z ochranných známek. Závěrečnou kapitolu pak tvoří tipy pro přihlašovatele ochranných známek a vlastníky, které mohou být vhodným návodem pro zamyšlení se nad známkoprávní problematikou. cze
dc.format 53 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochranná známka cze
dc.subject podniky cze
dc.subject vymáhání práv z ochranné známky cze
dc.subject funkce ochranné známky cze
dc.subject práva z ochranné známky cze
dc.subject trademark eng
dc.subject business eng
dc.subject trademark enforcement eng
dc.subject functions of trademark eng
dc.subject trademark rights eng
dc.title Význam ochranné známky v podniku cze
dc.title.alternative Importance of trademarks for companies eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to trademarks especially regarding the business entities. The aim is to explain the purpose of trademark protection, its significance and related problematics. The beginning of this publication is dedicated to general definition of a trademark, its types and to possibilities how to apply for trademark, even abroad. Furthermore, this thesis contains information related to the functions of trademark and its effects on other subjects connected with its ownership. One of the parts of the thesis is dedicated to trademark enforcement. In the final part can be found tips for applicants and owners which can be taken as a useful manual about trademark issues. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35051
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28758
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account