Etické kodexy podniků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roudný, Radim
dc.contributor.author Nováková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:48Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:48Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-08-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65781
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou etiky a etických kodexů, která v současné době nabývá na důležitosti a stává se poměrně důležitým firemním nástrojem. V první kapitole práce jsou definovány základní pojmy, které s etikou a etickými kodexy souvisí. V praktické části jsou představeny obchodní korporace, kde probíhalo dotazníkové šetření. V závěru práce jsou uvedeny hlavní poznatky a doporučení na základě zhodnocení dotazníkového šetření. cze
dc.format 76 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject etický kodex cze
dc.subject etika cze
dc.subject etiketa cze
dc.subject morálka cze
dc.subject podnikatelská etika cze
dc.subject ethical code eng
dc.subject ethics eng
dc.subject etiquette eng
dc.subject morality eng
dc.subject business ethics eng
dc.title Etické kodexy podniků cze
dc.title.alternative Ethical codes enterprises eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with problems of business ethics and ethical codex, which is currently becoming a very important corporate tool. In the first chapter of the thesis, basic terms are described. In the practical part, there are presented business corporations, where the questionnaire survey was going on. In the end of the thesis, main findings are recommendations of questionnaire survey are presented. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35056
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28726
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account