Zpracování podnikatelského plánu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějová, Pavlína
dc.contributor.author Horová, Lýdie
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:12:47Z
dc.date.available 2016-09-23T05:12:47Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65779
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro nově vznikající subjekt v oblasti pohostinství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a na ní navazující praktické. Teoretická část objasňuje základní pojmy související s podnikáním fyzických osob a s hostinskou činností. Následně pojednává o podnikatelském plánu a jeho struktuře. Praktická část se zabývá aplikací teoretických poznatků do podoby konkrétního podnikatelského záměru. Závěr bakalářské práce hodnotí rizika a efektivnost popisované podnikatelské příležitosti. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatel cze
dc.subject podnikání fyzických osob cze
dc.subject hostinská činnost cze
dc.subject podnikatelský plán cze
dc.subject businessman eng
dc.subject business of natural persons eng
dc.subject hospitality industry eng
dc.subject business plan eng
dc.title Zpracování podnikatelského plánu cze
dc.title.alternative Business plan creation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-09-05
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create a business plan for newly established entity in the field of hospitality industry. The thesis is separated into two parts theoretical and subsequent practical part. Theoretical part clarifies key concepts relating to the business of natural persons and hospitality industry. It also covers business plan and its structure. Practical part of the thesis concerns with the application of theoretical knowledge into the concrete business plan. Finally there is an evaluation of the risks and efficiency of described business opportunity. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D35065
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.identifier.stag 28719
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account